Wiktor Jenkner

Z Historia Wisły

Wiktor Jenkner - przedsiębiorca budowlany związany z Krakowem, ojciec Władysława i Gustawa. Zgodnie z rodzinnymi wspomnieniami, Wiktor Jenkner był założycielem i patronem drużyny Czerwonych (nazywanej także "Klubem Jenknera"), która w 1907 roku połączyła się z Wisłą. Jenkner wspierał piłkarzy finansowo, można więc przypuszczać, że to dzięki niemu Czerwoni zamówili zagranicą zestaw profesjonalnych strojów sportowych. Przysłane przez wytwórnię koszulki miały na piersiach dwie czerwone gwiazdy. W późniejszych latach zastąpiono je jedną białą.

Zgodnie z Krakowską Księgą Adresową na rok 1907, siedziba przedsiębiorstwa budowlanego Jenknera znajdowała się przy ulicy Karmelickiej 37.

str. 177/396:

Jenkner Wiktor, przedsięb. budowl, Karmelicka 37