Barwy

Z Historia Wisły

alt=In English

Oficjalne barwy klubowe

Od 1906 roku, czyli od powstania Towarzystwa Sportowego, przez dziesiątki kolejnych lat aż do czasów obecnych, Wisłę charakteryzowały jedynie trzy kolory. Każdy kibic w Krakowie i większość w Polsce wie, że tradycyjne barwy „Białej Gwiazdy” to barwy czerwono-biało-niebieskie. Nie każdy jednak wie, czemu właśnie takie barwy przyjęła Wisła.


Czerwony

Kolor czerwieni z Wisłą związany jest od 1907 roku. Konkretnie od fuzji z drużyną Jenknera. W wyniku tego połączenia, wiślacy zyskali czerwone koszulki, w których grają do dziś.

Zobacz więcej w osobnym artykule: Stroje sportowe (piłka nożna).

Ze względu na koszulki, w prasie sportowej (szczególnie przedwojennej), przylgnęło do Wisły określenie „Czerwoni”. Od 1907 roku, również tarcza w herbie Wisły jest czerwona. Mimo iż kształt samej tarczy wielokrotnie ulegał modyfikacji, to jego barwa zawsze pozostała czerwona.


Biały

Biel w Wiśle pojawiała się w drugiej połowie 1910 roku. Wówczas zmieniono dotychczasowy kolor gwiazdy na biały, aby podkreślić patriotycznego ducha klubu. Czarne dotychczas mankiety i kołnierzyki koszulek również zmieniły kolor na biały. Czerwone koszulki wraz z białą gwiazdą (oraz innymi białymi wstawkami) tworzyły polskie barwy narodowe.


Niebieski

Najstarszy z wiślackich kolorów, obecnie trochę w „cieniu” dwóch pozostałych barw. Już w 1906 roku, po zajęciach szkolnych, uczniowie wraz ze swoim nauczycielem Tadeuszem Łopuszańskim uchwalili za dominującą barwę niebieską. Kolor ten został zastąpiony czerwienią już rok później, jednak do końca nie zniknął. Na czerwonych koszulkach bowiem pojawiły się dwie niebieskie gwiazdy. Aż do 1910 roku niebieski kolor gwiazdy występował również na klubowym herbie, po czym został zmieniony na biały. Barwa wróciła w 1936 roku, kiedy to zaprezentowano nowy herb Wisły. Dlaczego właśnie niebieski? Co to tego nie ma jednomyślności. Jedni twierdzą, że barwa ta to nic innego jak nawiązanie do królowej polskich rzek, inni zaś, że błękit ma wyrażać przywiązanie do grodu Kraka (którego flaga jest błękitno-biała). Niektórzy mniej doinformowani lub zawistni fani pasów twierdzą natomiast, że są to barwy policyjne (sic!). Z całą pewnością stwierdzić możemy, że nie nawiązują te barwy do gwardyjskiego epizodu w historii Wisły. Co do dwóch pozostałych hipotez, to bardziej prawdopodobna wydaje się wersja mówiąca o nawiązaniu do rzeki Wisły. Przemawiają za nią wspomnienia jednego z założycieli klubu, Romana Wilczyńskiego:

Godziliśmy się na wszystko, że klub będzie nazywał się Wisła, i znowu oklaski i okrzyki: "Polacy i Wisła to Polska". Tę nasza Wisłę trzeba było mieć i na sercu. Uchwaliliśmy wiec kolor naszych koszulek w kolorze błękitnym z emblematem na lewej piersi, przepołowioną piłkę, w kolorze czarnym w poziomie, przyczym kołnierz i manszety wraz spodenkami miały być również koloru czarnego.

Czerwono-biało-niebieskie czy niebiesko-biało-czerwone?

Wiele dyskusji wzbudza pytanie, jaka jest kolejność wiślackich barw. Temat jest skomplikowany i nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dość powszechnie natomiast uważa się, że zorganizowane grupy kibiców uznają barwy niebiesko-biało-czerwone (wymieniając kolory od góry ku dołowi), sam klub zaś czerwono-biało-niebieskie. To jednak nie do końca prawda.

Patrząc z historycznego punktu widzenia podkreślić należy, że przez kilka pierwszych dziesięcioleci istnienia klubu kwestia ułożenia poziomych pasów w trzech kolorach nie była w ogóle poruszana. Zwyczajnie nie stosowano tego typu flag czy emblematów. W okresie międzywojennym – jak świadczą zachowane wspomnienia i artykuły prasowe – flaga Wisły miała czerwony kolor i białą gwiazdę pośrodku. Wszystkie trzy kolory pojawiały się w tym okresie na herbie klubu (czerwona tarcza z niebieskim skośnym pasem i białą gwiazdą), ale z samego wyglądu ówczesnego herbu nie można wysnuć bezwzględnych przesłanek dla ułożenia barw w poziomych pasach. Podsumowując – przez długi czas nie było czegoś takiego jak oficjalna kolejność barw klubowych.

Sprawa zmieniła się wraz z włączeniem Wisły do struktur Zrzeszenia Sportowego Gwardia. W 1950 roku zmieniono stroje sportowców Wisły – podkreślić należy, że było to złamanie warunków ustalonych w 1949 roku. W pierwszej połowie lat 50-tych Wiślacy grali w białych koszulkach z trójkolorowym, poziomym pasem na piersi. Pas ten był (licząc od góry) czerwono-biało-niebieski. Kolory te – choć takie same - nie były jednak barwami Wisły, a Zrzeszenia Sportowego Gwardia.

Zgodnie ze wspomnieniami starszych kibiców barwy niebiesko-biało-czerwone pojawiły się w efekcie dezaprobaty fanów Wisły wobec Gwardii. Ten stan rzeczy utrzymał się jeszcze na długo po 1990 roku i tak wśród kibiców Wisły pozostało do dziś. Brak akceptacji dla "patrona" wyrażony został symbolicznym odwróceniem barw.

Co jednak ciekawe, statuty Wisły w okresie PRL podawały, że barwy klubu to… biało-czerwono-niebieskie! (por. Statut z 1967 roku, paragraf 2). Wydaje się jednak, że taka kolejność barw, nie była w praktyce stosowana, na przykład na klubowych flagach czy publikacjach.

Również współcześnie oficjalne barwy w statucie klubowym nie są zapisane jako czerwono-biało-niebieskie. Statut TS Wisła z 2008 roku w paragrafie 16 określa, że flaga klubu to czerwone tło z niebieskim skośnym pasem i białą gwiazdą pośrodku. Jest to więc odzwierciedlenie herbu. Statut ten nie mówi nic o kolejności barw, rozumianej jako ułożenie poziomych pasów.

W zasadzie stwierdzić można, że sam klub nie określa oficjalnej kolejności barw (w praktyce - na stronach internetowych, w publikacjach, na plakatach itp. - stosując kolejność czerwony, biały, niebieski), kibice natomiast tradycyjnie przywiązani są do barw niebiesko-biało-czerwonych. Nie oznacza to jednak, że na trybunach nie można spotkać kombinacji czerwony-biały-niebieski. Z powyższego zestawienia jasno widać, że łatwo o zakłopotanie przy pytaniu o właściwą kolejność wiślackich barw.

Zobacz też